DA EN
DA EN

Velkommen til Havnestadens Lægehus

Denne hjemmeside orienterer om læger, personale og praktiske forhold i Havnestadens lægehus.
Aktuelle informationer finder du under menuen Aktuelt. Mere generel information ligger på de følgende sider.

Vi kan fra 5-10-22 modtage få nye patienter. Tilmeld dig via Borger.dk

Genbestil recept

Tid samme dag. Se under Aktuelt

Emailkonsultation

En almen lægepraksis v.
Annette Lemche, Stine Hougaard Andersen
og Natalie Fagerholt-Rønn 

Vi er tre faste og ansvarlige læger i klinikken. Som klinikpersonale har vi en jordemoder, en sygeplejerske og 12 lægestuderende, som fungerer som sekretærer og hjælper til med sygeplejefaglige opgaver. Endelig har vi altid en yngre læge i uddannelsesforløb.

Du vælger selv, hvem af de faste læger, du vil konsultere. Dog vil du ved akutte henvendelser se den læge, der har tid den pågældende dag.

I klinikken arbejder vi ud fra retningslinjer fra Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinikken er tilmeldt de nationale projekter (KiAP) til sikring af kvaliteten i arbejdet med mennesker med kroniske lidelser. 

Klinikken blev akkrediteret i 2017 og levede op til Regionernes kvalitetsstandarder for almen praksis.
Det finder vi tilfredsstillende, da kravene er sammenfaldende med klinikkens værdier: Faglighed, Effektivitet og Tryghed. Endnu en defineret værdi, Engagement, håber vi fremgår, når du kommer i klinikken.

Vi arbejder ud fra Region Hovedstadens retningslinjer for hygiejne i lægepraksis.