DA EN
DA EN

Konsultationer

Tidsbestilling 
Årskontroller bestilles i god tid. Bestil tid til forprøver hos vores assistenter – og 1-2 uger senere tid  til forebyggelsessamtale inklusive svar på prøver og plan for kontrol og behandling det kommende år .

Mindre operationer samt større attester til forsikringsselskaber og kommune bestilles også i forvejen hos en af lægerne.

Oplægning af spiral, celleprøve fra livmoderhalsen, graviditets- og børneundersøgelser varetages af jordemoder Stine Birkelund eller Sidsel Abel og skal også bestilles i forvejen, gerne online.

Alle andre konsultationer bestilles online efter kl. 16 dagen før ønsket konsultation eller telefonisk kl. 8.00-9.00, den dag du ønsker konsultation .

Årskontrol i fødselsmåned
Diabetes
KOL
Hjertesygdom/atrieflimmer
Forhøjet blodtryk 
Astma (allergi)
Depression, angst
Kronisk smertebehandling
Migræne
Søvnprobemer
Stofskiftelidelse
Østrogenbehandling i overgangsalder
P-pille kontrol

Oversigt

Nedenfor finder du oplysninger om konsultationstyper, attester og behandlingsplaner i klinikken

Lider du af astma, beder vi dig komme til kontrol i klinikken mindst en gang om året. Du får undersøgt din lungefunktion ved en pusteprøve og får evt. taget blodprøver i forhold til allergi. Sygeplejersken taler med dig om medicin, motion, tegn på forværring mm. Årskontrollen ligger i april – juni. Bestil tid i god tid hos sygeplejersken.

Kontakt os altid akut ved pludselig forværring af din astma. 

Du kan læse mere om astma på Patienthåndbogen. 

Der findes flere former for attester, som skal udfyldes af din læge. Det gælder for alle attester, der indeholder personlig information om dig, at du skal give samtykke til, at lægen skriver attesten. Bestil venligst tid i forvejen til attester.

Her nævnes de hyppigste attester.

Attest ved graviditet og flyrejse

De fleste flyselskaber tillader gravide at flyve til og med uge 36, forudsat at graviditeten har været normal. Vær opmærksom på, at flyselskaberne dog har forskellige regler. Derfor er det en god idé altid at undersøge det pågældende flyselskabs regler.

Hvis flyselskabet kræver en lægeerklæring, skal du bestille en tid hos lægen.

Betales af den gravide.

Attest ved sygefravær

Forlanges ofte af din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution i forbindelse med sygdom. Der findes aktuelt tre typer attester: friattest, varighedserklæring og mulighedserklæring. Mulighedserklæringen starter med en samtale mellem dig og din leder med henblik på at se, hvordan du bedst kommer tilbage i arbejde efter sygdom.

Alle attester kræver, at du møder op til konsultation hos lægen.
Attesten betales af arbejdsgiver.

Forsikringsattester

Indhentes af forsikringsselskabet i forbindelse med anmodning om optagelse i et forsikringsselskab, ved skadesager eller afbestilling af rejser.

Betales enten af selskabet eller af dig.

Kommunale attester

Indhentes ofte i forbindelse med sygefravær og pensionssager. Nogle få attester kan udfyldes uden at du møder op, men i de fleste tilfælde beder Kommunen dig bestille en tid hos lægen.

Betales af kommunen.

Kørekortattest

Forlanges i forbindelse med  erhvervelse eller fornyelse af kørekort. Husk at medbringe briller, hvis du kører med dem, og kontaktlinsevæske, hvis du bruger linser under kørslen, da synet skal testes uden brug af synshjælpemidler.

Du kan forberede konsultationen ved at udfylde side 1 af attesten her. – Attesten sendes så elektronisk til os fra borgerservice, vi udfylder den ved din konsultation  – og returnerer den elektronisk til Borgerservice. Smart. 

Betales af patienten.

Symptomer på urinvejsinfektion er svie/smerte ved vandladning, hyppig vandladning med små mængder urin og eventuelt synligt blod i urinen.

Urinvejsinfektioner er meget almindelige.  

I mange tilfælde kan man få symptomerne til at forsvinde ved at drikke rigeligt med væske, men hvis det ikke hjælper, skal du kontakte en læge.

Ring til klinikken om morgenen mellem 8 og 9.15. Vi vil om muligt give dig en tid samme dag til undersøgelse af din urin. Er du dårlig med smerter i lænden og feber, vil du blive undersøgt yderligere.

Symptomer på blærebetændelse kan forveksles med symptomer på seksuelt overførte sygdomme, hvorfor vi spørger til det og evt. tager supplerende prøver.

læs mere om urinvejsinfektion på Patienthåndbogen.

Alle børn tilbydes syv forebyggende helbredsundersøgelser i løbet af de første fem leveår. I Havnestadens lægehus varetages størstedelen af børneundersøgelserne af jordemoder Sidsel Abel, som i alle tilfælde af afvigelser fra det normale konfererer med lægerne.

Ved undersøgelserne ser vi på barnets generelle trivsel og på, om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder. Vi tilstræber fokuserede konsultationer ud fra forældrenes spørgsmål og tager gerne en snak om evt. udfordringer i dagligdagen.

Ved flere eller komplicerede problemstillinger kan der være behov for opfølgende konsultationer eller henvisning til børnelæge. 

Bestil selv tid til børneundersøgelserne.

5 uger – undersøgelse v. jordemoder

3 måneder – 1. vaccination

5 måneder – undersøgelse og vaccination v. jordemoder

1 år – undersøgelse og vaccination v. læge

15 måneder – MFR-vaccination

2 år – undersøgelse v. jordemoder eller læge

3 år – undersøgelse v. jordemoder eller læge

4 år – undersøgelse og vaccination v. jordemoder eller læge

5 år – undersøgelse og vaccination v. læge

Om børnevaccinationer
Det danske Vaccinationsprogram /The Danish childhood vaccination programme, SST

Om sygdom og institution
Øjenbetændelse, SST
Syge børn og institution, Sundhed.dk

Om kost til børn
Ernæring til spædbørn, SST
Mad til små, SST
De officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen fra 3 år 
Vegetarisk og vegansk kost til børn, SST

Hjælp til børn og familier til håndtering af livets små og store udfordringer
Familierådgivningen, Amager.
Sundhedsplejen, Amager.
Sund psykisk udvikling hos børn. SST
Små børns sikkerhed, SST

Healthy children in a new country/سنة أطفال أصحاء في بلد جديد ، من سن

Du indkaldes fra Region Hovedstaden til celleprøve hvert 3.-5. år. Bestil tid hos vores jordemoder via e-booking, men kun med forudgående indkaldelse.

Som gravid bliver du tilbudt 3 undersøgelser i graviditeten og 1 undersøgelse 8 uger efter fødslen hos din praktiserende læge. I Havnestadens lægehus varetages disse undersøgelser af vores jordemoder, Sidsel Abel.  

Ved planlægning af læge- og jordemoderbesøg i graviditeten taler vi om graviditetsuger. Første graviditetsuge starter på sidste menstruations 1. dag.

Bestil selv tid til alle dine graviditetsundersøgelser i klinikken. 

 1. graviditetsundersøgelse – i uge 7-10.
Du får målt blodtryk, taget blodprøver og undersøgt din urin. Ved undersøgelsen udfyldes graviditetspapirer til fødestedet. Vi taler om, om du har ønsker til, hvor du gerne vil føde.  
Hvis du har haft blødning eller smerter kan en gynækologisk undersøgelse være relevant.  
Det er endnu for tidligt i graviditeten til, at man kan høre hjertelyd.

Du finder mere generel information om graviditet på Sundhed.dk. 
Læs her Sundhedsstyrelsens råd om Sunde vaner før, under og efter graviditet
Information om den frivillige fosterdiagnostik: doubletest (blodprøve) og nakkefoldsscanning.
Bestil tid til nakkefoldsscanning.

2. graviditetsundersøgelse – uge 25
Ved denne undersøgelse er der fokus på, hvordan du trives i din graviditet.  Der kan være behov for at tale om, hvordan det går med at være på arbejde.  
Du får målt blodtryk og undersøgt din urin. Barnet i maven undersøges ved en udvendig undersøgelse, hvor der også lyttes til barnets hjertelyd. 
Er din blodtype rhesus negativ, skal du have taget en ekstra blodprøve ved denne undersøgelse. 

3. graviditetsundersøgelse – uge 32
Ved denne undersøgelse er der fokus på sidste del af graviditeten og fødslen.  
Du får målt blodtryk og undersøgt din urin. Udvendig undersøgelse med vurdering af barnets størrelse og placering i maven. Der lyttes hjertelyd. 

8 uger efter fødsel 
Undersøgelse af den nybagte mor. Vi taler om fødslen og den første tid med barnet. Vi ser på dit behov for prævention. Gynækologisk undersøgelse udføres, hvis du er klar til det. Ved gener fra fødselsbristninger, eller problemer med at holde på vandet/afføring undersøges dette nærmere. Hvis celleprøveundersøgelsen har været udskudt pga. graviditet, tilbydes dette også. 

Vaccinationstilbud til gravide

I vinterhalvåret tilbydes gravide i 2. og 3. trimester gratis influenzavaccination

Gravide i 3. trimester (fra uge 29) tilbydes  vaccination mod kighoste for at beskytte barnet mod infektion i de første levemåneder. 

Information / links in English: 

Pregnancy – FETAL TESTING

New in Denmark – pregnancy and birth

HEALTHY HABITS before, during and after
PREGNANCY

 

Patienter med hjerteflimmer kontrolleres med 1 til 12 måneders interval med fokus på blodfortyndende behandling og symptomer på aftagende hjertepumpefunktion. 

Kontakt klinikken ved tiltagende træthed, åndenød, hævede ben eller generel vægtøgning som kan være tegn på ophobning af væske i kroppen.. 

Årskontrollen består i en undersøgelse hos sygeplejerske assisteret af en af lægerne.  Hjerte-årskontrollen ligger nu fra januar – marts og ikke længere i din fødselsmåned.

Du kan læse om atrieflimren på Patienthåndbogen.

 

Er dit hjertets pumpefunktion nedsat, tilbydes du typisk kontrol hver 3. måned eller hyppigere efter behov. Tilstanden kræver tæt kontrol i klinikken eller på hospitalet af hjerte, blodtryk, nyrer mm.  

Årskontrollen består i en undersøgelse hos sygeplejerske assisteret af en af lægerne.  Hjerte-årskontrollen ligger nu i januar – marts og ikke længere i din fødselsmåned.  

Kontakt klinikken ved tiltagende træthed, åndenød, hævede ben eller generel vægtøgning som følge af ophobning af væske i kroppen. 

Du kan læse mere om hjertesvigt på Patienthåndbogen. 

Hvis dit blodtryk er velbehandlet og du ikke har komplikationer til forhøjet blodtryk, kontrolleres du 1 gang årligt af vores sygeplejerske. Er blodtrykket ikke så lavt som anbefalet i din situation, vil sygeplejersken konferere med lægen, som evt. kan tage over og se dig regelmæssigt indtil stabile, lave blodtryk er opnået.  

Det rigtige blodtryksniveau for dig afhænger af, om du har andre helbredsmæssige problemer end blot blodtryksforhøjelse. 

Årskontrollen ligger i din fødselsmåned. Ud fra undersøgelsesresultater og dine behov aftales antallet af kontrolbesøg i årets løb. 

Kald 112 ved pludseligt opstået lammelse, synstab eller talebesvær. 

Du kan læse om forhøjet blodtryk på Patienthåndbogen. 

Inkontinens betyder, at man ikke kan holde urinen eller afføringen tilbage, og at der derfor kommer urin eller afføring i utide.

Mere end 400.000 voksne mænd og kvinder lider af en form for inkontinens. 

Der er mange årsager til urininkontinens. Hos mænd skyldes inkontinens oftest forstørret prostata. Hvis det er tilfældet, kan det være svært at komme ordentlig af med vandet, og det kan resultere i mange små vandladninger – også ufrivillige. Hos kvinder skyldes inkontinens typisk nedsunken livmoder, irritabel urinblære eller slap bækkenbund under og efter graviditet og fødsel.

Inkontinens er tabubelagt, fordi det for mange mennesker føles pinligt at komme til at “gøre i bukserne”. På grund af dette tabu går mange mennesker rundt med ubehandlet inkontinens og deraf forringet livskvalitet.

Bestil tid hos en af lægerne, vores sygeplejerske eller jordemoder, hvis du har problemer med inkontinens.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom kræver årlig kontrol ved vores sygeplejerske i din fødselsmåned. 

Årskontrollen ligger i din fødselsmåned. Med sygeplejersken laver du en forløbsplan med fokus på det, som du kan gøre i forhold til din lungelidelse. Sygeplejersken taler med dig om tobaksrygning, motion og vaccinationer mm. Kun patienter, der har problemer med infektioner, som har åndenød eller andre helbredsproblemer, kommer til årskontrol hos lægen. Ud fra dine behov aftales antallet af kontrolbesøg i årets løb. 

Kontakt klinikken ved åndenød, feber eller farvet sekret fra lungerne, som kan være tegn på lungebetændelse. 

Du kan følge med i dine KOL- værdier og aftaler med klinikken via forløbsplanen her. 

Du kan læse mere generelt om KOL på Patienthåndbogen.

Lider du af lænderygsmerter, som kræver fast smertestillende behandling eller som forhindrer dig i at arbejde på almindelige vilkår, vil vi gerne se dig til en årskontrol i din fødselsmåned. Konsultationen har til formål at rådgive om medicinforbrug og træning. 

Kontakt klinikken akut ved svigt af benenes bæreevne, problemer med at lade vandet/tisse, problemer med at holde igen på afføring eller nedsat følesans i skridtet. Disse ting kan være tegn på discusprolaps.

Du kan læse mere om lænderygsmerter på Patienthåndbogen. 

Lider du af knogleskørhed vil vi gerne se dig til kontrol hvert andet år, da skanning af knoglerne typisk tilbydes med to års interval. 

Årskontrollen ligger i perioden oktober til december.

Du kan læse mere om knogleskørhed/osteoporose på Patienthåndbogen. 

Har du symptomer på en sexsygdom som svie ved vandladning, udflåd fra urinrøret eller sår på kønsdelene eller er du blot bekymret over måske at været udsat for en sexsygdom, kan vi teste for det. Ring og bestil en tid.

For langt de fleste, er det kun nødvendigt med en simpel test for klamydia og gonore, der kan foregå hos vores sygeplejerske eller jordemoder.

Hvis du har haft ”risikoadfærd” er det oftest ikke nok kun at blive testet for klamydia og gonore, og du skal derfor booke tid hos en læge.

Risikoadfærd er:
Sex med mænd, der har sex med mænd, og deres kvindelige partnere
Sex med prostituerede

Risikoadfærd kan være:
Sex med tilfældige under udlandsrejse
Mange sexpartnere
Sex med partnere uden for den vestlige verden, fx Afrika, Asien, Sydamerika.

Læs her generelt om seksuelt overførte sygdomme.

Har du behov for prævention, skal du bestille en tid til information blodtrykskontrol hos vores jordemoder eller en af lægerne. Bruger du p-piller vil vi bede dig komme til kontrol af dit blodtryk hvert år i den måned, du har fødselsdag.

Nedenfor kan du se en oversigt over forskellige præventionsformer. Du kan læse mere om prævention i Patienthåndbogen.

Prævention uden hormon:
Femidom er en præventionsform, der minder om kondom, men anvendes af kvinder og kan kun bruges en gang. Bruges det rigtigt beskytter det 95% mod graviditet – og mod seksuelt overførte sygdomme som klamydia og herpes. Købes uden recept på apoteket. 

Kondom en nem præventionsmetode, der kan bruges af langt de fleste drenge og mænd. Hvis kondomet bruges rigtigt, er der 97% sikkerhed for at undgå uønsket graviditet, og det beskytter også mod sexsygdomme som f.eks. klamydia og herpes. Kondomer købes i dagligvarebutikker, kiosker, tankstationer, apoteker og på nettet.
Kobber T-spiral er en lille plastikgenstand omviklet med kobbertråd, som lægen kan placere i din livmoder. Spiralen forhindrer at et befrugtet æg kan sætte sig fast og udvikle sig i livmoderen. Alle kvinder kan bruge spiral med undtagelse af de få kvinder der fx har to livmoderhuler. Spiral er en 98-99% sikker præventionsmetode. Book en tid hos én af lægerne mhp. mere information.
Sterilisation er en metode, hvor man ved operation permanent spærrer vejen for sædceller hos mænd eller for æg hos kvinder, så sædceller og æg ikke kan blive ført sammen og føre til befrugtning ved samleje. Sterilisation er en meget sikker præventionsform, som principielt ikke kan fortrydes.
Book en tid hos en læge mhp. mere information.

Prævention med hormonet gestagen: Minipiller er tabletter, der kun indeholder et enkelt hormon, gestagen. Mini-piller kan anvendes af alle piger/kvinder med behov for prævention med mindre de har en kendt øget risiko for blodpropper i ben og lunger og kan lige som spiral anvendes lige efter en fødsel. Minipiller tages dagligt uden pause. Hvis minipiller bruges rigtigt, er der 98% sikkerhed for at undgå graviditet. Købes på recept efter aftale med os.
Hormonspiralen en lille T-formet plastikgenstand indeholdende hormonet gestagen, som lægen kan placere i din livmoder. Alle kvinder kan bruge spiral med undtagelse af de få kvinder, der fx har to livmoderhuler. Er en 98-99% sikker præventionsmetode. Book en tid hos én af lægerne mhp. mere information.
P-stav er en tynd plastikstav, der indsættes lige under huden på indersiden af overarmen under lokalbedøvelse. Den indeholder ét hormon lige som mini-piller. Virker i 3 år. Købes på recept efter aftale med os og indsættes af os.

Prævention med 2 hormoner: Østrogen og gestagen
P-piller indeholder hormonerne  østrogen og gestagen. Pillerne tages dagligt i 3 uger, hvorefter der  holdes en uges pause, hvor er kommer en menstruations-lignende blødning. Hvis p-piller bruges rigtigt, er der næsten 100% sikkerhed for at undgå graviditet. Købes på recept efter aftale med os.

P-plaster indeholder hormonerne østrogen og gestagen. Et plaster sættes på huden en gang om ugen og udskiftes så med et nyt. Efter 3 uger holdes en uges pause, hvor der kommer en menstruationslignende blødning. Hvis p-plaster bruges rigtigt, er der næsten 100% sikkerhed for at undgå graviditet. Købes på recept efter aftale med os.
P-ring er en bøjelig plastikring, der indeholder hormonerne østrogen og gestagen. Den sættes op i skeden og sidder i 3 uger. Herefter tages ringen ud, og der holdes 1 uges pause, hvor der vil komme en menstruationslignende blødning. Hvis p-ringen bruges rigtigt, er der næsten 100% sikkerhed for at undgå graviditet. Købes på recept efter aftale med os.

Nødprævention
Nødprævention kan enten være hormonpiller, som ofte kaldes “fortrydelsespiller” eller en kobberspiral. Kobberspiralen er mest effektiv, men hormonpiller er lettest at bruge og nemmest at få fat i. Nødprævention i form af hormonpiller virker ved at udskyde eller hindre ægløsningen, så en befrugtning kan undgås. Det er vigtigt at tage pillen hurtigt efter et ubeskyttet samleje, fordi effekten falder jo længere tid, der går efter samlejet. ”Fortrydelsespillen” købes uden recept på apoteker. Kobberspiralen skal aftales med os.

Book en tid hos en læge mhp. mere information.

Diabetes kræver fast kontrol i klinikken hver 3.- 12. måned.  

Årskontrollen ligger i din fødselsmåned og varetages af vores sygeplejerske. Med sygeplejersken laver du en forløbsplan med fokus på det, som du kan gøre i forhold til din diabetes. Lægen ser på prøveresultaterne og justerer medicin. Ud fra dine behov aftales antallet af kontrolbesøg i årets løb. 

Kontakt klinikken ved træthed eller tørst, som kan være symptomer på højt blodsukker – eller ved indre uro, sitren i kroppen, ændret psyke eller besvimelse, der kan være tegn på lavt blodsukker.  

Du kan følge med i dine diabetesværdier og aftaler med klinikken via forløbsplanen her. 

Du kan læse mere generelt om diabetes på Patienthåndbogen. 

Lider du af slidgigt, som kræver fast smertestillende behandling eller som forhindrer dig i at arbejde på almindelige vilkår, vil vi gerne se dig til en årskontrol i din fødselsmåned. Konsultationen har til formål at rådgive om medicinforbrug og træning. 

Du kan læse mere om slidgigt i  hofte og knæ på Patienthåndbogen.

Lider du af en stofskiftesygdom med for højt eller for lavt stofskifte, beder vi dig komme til kontrol årligt i oktober – december. Du skal have taget blodprøve hos sygeplejersken og have en samtale med lægen efter behov. Det aftaler du med sygeplejersken. 

Bliver du gravid under behandling for lavt stofskifte, skal du kontaktes os, så snart du har en positiv graviditetstest. 

Du kan læse om lavt og højt stofskifte på Patienthåndbogen.

Stress kan beskrives som manglende balance mellem på den ene side din energi og dine ressourcer og på den anden side livets belastninger og krav. Medicinsk taler man om stress som en tilpasningsreaktion. Ved en alvorlig stresstilstand har man ofte været udsat for store belastninger gennem lang tid og længe følt sig drænet for energi. 

Angst er en menneskelig grundfølelse, som er naturlig, når noget er farligt, men er man i ubalance, kan symptomerne også opleves og fylde meget i principielt ufarlige situationer. 

I værste fald tappes man så meget for energi og hæmmes af angst, at det kan føre til depression

Mistænker vi, at dine symptomer handler om stress, angst eller depression, vil vi bede dig udfylde et eller flere spørgeskemaer, som kan danne grundlag for en uddybende samtale.

I mange tilfælde kan samtaler med lægen føre til indsigt og bedring, men vi har ved angst og depression også mulighed for at henvise dig til psykolog via Sygesikringen eller i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at tilbyde dig medicinsk behandling. 

Er du i længerevarende medicinsk behandling for angst eller depression, vil vi gerne se dig til en årskontrol til en snak om dit behov for fortsat behandling og til evt. kontrol af blodprøver og kardiogram. Årskontrol for psykisk lidelse ligger i perioden juli til december.

Hvis du ønsker rejserådgivning og vaccinationer, når du skal ud at rejse, er der enkelte ting, du skal gøre, før du kommer til konsultation.

1: Skriv en “e-mail-konsultation” til sygeplejerske Signe Steenslev, hvor du beskriver:
• Hvilket land/ lande du skal rejse til og hvilke specifikke områder, du skal opholde dig i.
• Rejsens varighed (dage/uger/måneder) og art: Fx rygsæksrejse, arrangeret turistrejse, familiebesøg, forretningsrejse.
• Hvilke vacciner du tidligere har fået: Find dit gamle vaccinationskort. Gå på sundhed.dk og find ”vaccinations modulet” og se, om det stemmer med dine egne vaccinationskort. Skriv til os, HVAD du har været vaccineret med og HVORNÅR, hvis du har tilføjelser fra før 2015 til vaccinationskortet.
2: Du får en tilbagemelding på mail eller telefon. Vi laver recept på de vacciner, du skal have, hvorefter du går på apoteket, køber dem og opbevarer dem i dit
køleskab, indtil du kommer til os.
3: Du bestiller en tid hos sygeplejerske Signe Steenslev , hvor du får rejserådgivning og bliver vaccineret (husk at
medbring vaccinerne).

Denne konsultationen koster 400,- kr og inkluderer vaccinationsgebyr ved de efterfølgende vaccinationer, idet rejserådgivning og -vaccination ikke er dækket af den offentlige sygesikring.