DA EN
DA EN

Praktisk information

Aktiver det emne, som interesserer dig

Vi beder om jeres forståelse, når vi må afvise ønske om konsultationer, vi vurderer kan vente.

Natalie Fagerholt-Rønn er desværre blevet syg og vil være fraværende på længere sigt.

Vi har fået en dygtig lægevikar, Solvej til at hjælpe 2-3 dage om ugen i december. 

Annette Lemche:
Fri om torsdagen. 
27 november
7. og 29. december

Stine Hougaard Andersen:
Fri tirsdag.
Fri uge 51

Natalie Fagerholt-Rønn:
Fraværende på foreløbigt ubestemt tid.

Kirstine Hauberg:
Er tilbage fast frem til 1.4.2023

Solvej Skriver Hansen:
Er i klinikken:
Mandage, onsdage og torsdage frem til jul.

Speciallæge i almen medicin Solvej Skriver Hansen hjælper os de kommende måneder, hvor Natalie ikke er i klinikken.

Signe er tilbage på deltid fra 1.12. og begynder at have diabetes-konsultationer som tidligere fra 2.1.2024.

Vores e-konsultation er åben fra mandag kl. 8 til fredag kl. 12. Vi lukker hver især vores postkasser ved fravær i kortere eller længere tid. 

Benyt kun e-konsultation til små korte konkrete spørgsmål, som kræver et enkelt svar fra os, da e-konsultation i følge sygesikringen ikke må anvendes til skriveri frem og tilbage flere gange vedrørende samme sag.

Genbestil medicin via appen “Medicinkortet” eller hjemmesidens “Genbestil recept” – (emailkonsultation.dk – og her det grønne felt “receptfornyelse”).
Genbestilling af medicin via en e-konsultation i tekst er tidskrævende for os).

I år er vi som alle andre almene lægeklinikker ikke involveret i vaccination for influenza og covid-19. – Vaccination gives kun på vaccinationscentre og på apoteker.

Du finder oplysninger om vaccinationstilbuddet og generel infektionsforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer bliver vaccineret mod influenza og covid-19:

Personer på 65 år og derover – Inviteres automatisk, men skal selv bestille tid på www.vacciner.dk

Personer under 65 år med kronisk sygdom eller en af de nedennævnte risikofaktorer kan selv bestille tid  på www.vacciner.dk (under tro og love om, at de tilhører en risikogruppe).

Risikofaktorer:
Personer med kroniske lungesygdomme

  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom

Personer med svær overvægt (BMI>35)

Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.

Gravide i 2. eller 3. trimester

Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

Førtidspensionister samt børn i alderen 2-6 år bliver tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Vaccination med tidsbestilling foregår mellem 1. oktober og 15. januar i regionale vaccinationscentre. Det er i år også muligt at blive vaccineret på apoteker over hele landet. 

Du kan læse mere om, hvor du kan blive vaccineret på www.vacciner.dk.

“Min læge” er et tilbud til dig om nem adgang til kommunikation med din læge, oversigt over din medicin/dine aktive recepter og dine vaccinationer samt prøvesvar.

Appen giver dig direkte mulighed for videokonsultation med os.

Download her.

Appen Medicinkort giver dig overblik over din medicin og dine tilgængelige recepter – og nem adgang til receptfornyelse.

Vi tilbyder meget gerne videokonsultation, hvis du har spørgsmål eller helbredsproblemer, som ikke umiddelbart kræver en fysisk undersøgelse. Du kan booke tid online efter kl. 16 dagen før, du ønsker konsultation. – Marker venligst i teksten, at du ønsker videokonsultation. Vi sender dig et link pr. SMS, når lægen sidder klar til konsultationen så tæt på ønskede tidspunkt, som det er os muligt.

Trin for trin vejledning til videokonsultation kan ses nedenfor: